Co je ústí?

Co je ústí?

Ústí je místem podél pobřeží, kde se schází jak sladká, tak slaná voda. Typicky, ústí nastanou kde řeka se setká s mořem a být částečně uzavřený. Toto míchání vody poskytuje prostředí bohaté na živiny, a proto jsou ústí řek považovány za nejproduktivnější ekosystémy na světě. Přestože ústí řek je produktivní, trpí obrovskými výzvami. Přibližně 60% lidské populace žije podél ústí řek. Tento zásah vedl k degradaci vod s faktory jako sedimentace, nadměrný rybolov, eutrofizace a znečištění těžkými kovy. Ústí může také být nazýváno jako přístav, laguna, zátoka, vstup, zvuk, mokřad a bažina. Ústí jsou chráněna před masivními oceánskými silami korálovými útesy ve většině případů.

Typy ústí

Tam jsou čtyři dobře známé druhy vstupů a oni zahrnují bar-postavené ústí (chráněná mělká laguna), pobřežní prostý ústí (tvořený rostoucí hladinou moře), tektonické ústí (přes skládání a vadit), a Fjordy a rias.

Estuarinové ekosystémy

Oceán i země tvoří toto jedinečné prostředí. Je zdrojem živin pro miliony rostlin a živočišných druhů. Estuarinové ekosystémy podporují výživu okolních organismů, například ryb, humrů, rákosí, řas, mangrovů a fytoplanktonu. Jsou bohaté na organickou hmotu, což poskytuje příležitost pro fotosyntézu ve vodě. Složitá organická hmota uvolňuje amoniak, fosfáty a dusičnany rozkladem mikroorganismy. Ty zase působí jako potrava pro hrabání bezobratlých, jako jsou krabi a korýši. Žraloci využívají těchto ekosystémů jako místa rozmnožování a v nich nesou mladé (kde se živí a rostou do zralosti).

Význam ústí

Ústí mají ekonomické, ekologické a kulturní hodnoty. Rozklad organické hmoty mikroby napomáhá udržet dobrou kvalitu vody, s nečistotami zachycenými sedimenty. Hrají významnou roli při vyvažování biologické rozmanitosti organismů, jako jsou ryby, savci a další volně žijící živočichové. Stěhovaví ptáci také používají ústí k odpočinku a jídlu. Ústí řek má mnoho ekonomických hodnot, jako je působení jako turistické destinace, zachování kvality vody pro lidi a zvířata, zachování biologické rozmanitosti, pro komerční rybolov a práci jako nárazník mezi půdou a vodním útvarem. Ústí představuje obrovskou kulturní hodnotu, jako je nabízení vzdělávacích příležitostí, vědeckých poznatků a přidávání estetické hodnoty místa. Poskytují také vynikající rekreační možnosti, jako je surfování, plavání, rybaření, lodičky a pozorování ptáků. Ústí jsou bohaté na zdroje, které vytvářejí pozitivní životní styl a jsou nenahraditelné.

Důvody pro ochranu a zachování ústí

Je třeba chránit a bránit ústí řek, protože jsou regiony pro lidské osídlení (každá lidská bytost si zaslouží příznivé životní podmínky). Jakákoli forma znečištění v zálivu ničí populace rostlin a zvířat. Různorodost druhů organismů závisí na ústí řek pro přežití. Minimalizace používání hnojiv na farmách a úprava domácích a průmyslových odpadních vod jsou některé způsoby ochrany ústí řek. Na druhé straně by státní orgány měly zavést přísné právní předpisy, aby omezily úbytek ústí řek.

Doporučená

Červený Uzel Pták - Ptáci Arktidy
2019
Chrámy Bagan - unikátní místa po celém světě
2019
Jaká je měna Saúdské Arábie?
2019