Kde se nachází sídlo Interpolu?

Co je Interpol?

Interpol je kontrakcí výrazu „mezinárodní policie“, který odkazuje na Mezinárodní organizaci kriminální policie. Mezinárodní organizace kriminální policie je celosvětová organizace, která je pověřena pouze za účelem pomoci mezinárodním policejním správám, což znamená, že tato organizace, Interpol, nevydává žádné zatýkací rozkazy a agenti organizace Interpol nenosí zbraně jako zbraně FBI a ICE. . Interpol je jednoduše popsán jako organizace bulletinů nebo představenstva, kde jiné národní politické síly, jako je FBI, mohou posílat své hledané zločince nebo cíle a žádat o úplné informace o zločincích. Interpol v současné době provozuje celkem 192 zemí, přičemž vedoucím této organizace je pan Meng Hongwei. 192 zemí, které se dohodly na spolupráci s Interpolem, udržuje národní centrální úřad, který je provozován vnitrostátními donucovacími orgány příslušných zemí. Ústřední federální úřad jednotlivých národů pak vytváří přímou vazbu s globální sítí Interpolu, která umožňuje členským státům pracovat s Interpolem na tzv. Přeshraničních vyšetřováních.

Umístění ústředí Interpolu

Mezinárodní organizace kriminální policie je velká organizace tvořící celkem 192 zemí. Aby organizace mohla efektivně fungovat v rámci 192 členských zemí, musí mít ústřední bod, který kontroluje všechny činnosti Interpolu ve všech členských státech. Sídlí v Lyonu ve Francii . Lyon je jedním z největších měst ve Francii a je také popsán jako pilotní metropolita Evropské rady. Ústředí Mezinárodní organizace kriminální policie proto sídlí v Evropě . Hlavním účelem těchto ústředí je poskytnout komplexní databázi, kterou budou moci orgány činné v trestním řízení v různých zemích účinně bojovat proti trestné činnosti. Základny Interpolu jsou přesně umístěny v Lyonu ve Francii, aby lépe ovládaly 192 členských zemí a umožnily policistům z různých zemí spolupracovat, aby se svět stal lepším a bezpečnějším místem. Například, zločinec by mohl přenést ukradené materiály z Německa do Ruska, úlohou Interpolu v tomto případě je krmit policejní síly Ruska požadovanými informacemi, které by vedly k zatčení, protože německé policejní síly nemohou překročit ruské hranice na území Ruska. jít a zatknout pachatele.

Zdroj prostředků pro Interpol

Interpol, nezávislá organizace, nemá sponzory ani spolupráci, která by financovala jeho aktivity. Hlavními zdroji financování této organizace jsou členské státy. Interpol každoročně vybírá z členských zemí příjmy ve výši přibližně 113 milionů eur. Členské státy mohou také přispět dalšími příspěvky, aby bylo fungování tohoto orgánu činného v trestním řízení hladké. Prostřednictvím tohoto financování byla mezinárodní organizace kriminální policie schopna prosazovat zákony v různých zemích a hrála významnou úlohu v boji proti všem typům mezinárodních zločinů a terorismu.

Doporučená

Americké státy, které začínají písmenem M
2019
40 Irish Boy Names
2019
Která zvířata mohou žít bez vody po celá léta?
2019